La oss komme i gang!

Er du klar for å installere Atlo systemet? Følg veiledningen nøye!

Steg 1 - App

Gå inn på Play Store eller App Store og finn appen ATLO. Du må laste den ned før du kan lage bruker og logge inn!

Screenshot_20220117-105402

Steg 2 - App

Åpne Atlo appen og klikk på «Registrer» om du ikke allerede har en bruker. Hvis du har bruker, kan du trykke på «Logg Inn».

Steg 3 - App

1. Velg regionen du er i(Norway/Norge)

2. Skriv så inn e-postadressen din.

3. Klikk på «Få bekreftelseskode».

Steg 4 - App

Du skal nå lage passordet til systemet. Passordet må være mellom 8-20 tegn med en blanding av store bokstaver, små bokstaver og tall.

Steg 5 - App

Trykk på opprett lokasjon.

Steg 6 - App

1. Fyll inn stedsnavn

2. Velg stedsadresse

3. Trykk «Lagre»

Steg 7 - App

Vi er ferdig for nå, men vi kommer tilbake senere for å gjøre mer oppsett i appen! Bra jobbet!

Steg 1 - Basestasjon

Velg «Enhet» i hovedmenyen nederst i Atlo appen. 

Steg 2 - Basestasjon

Trykk på plussikonet oppe i høyre hjørnet. Dette er for å legge til enheter.

Steg 3 - Basestasjon

I menyen «Legg til manuelt» velger du «Atlo Basestasjon».

Steg 4 - Basestasjon

Fyll inn nettverksinformasjonen din, pass på at du velger et 2.4 GHz nettverk.  Følg deretter stegene i appen. 

Steg 5 - Basestasjon

Basestasjonen er lagt til i appen. Vi skal nå installere den på veggen! 

 

Steg 6 - Basestasjon

Trykk inn nødstoppknappen på Atlo Basestasjon. Se at det ikke er noe lys på fremsiden av basestasjonen. 

Tips: Basestasjonen vil bli deaktivert og det vil ikke være noe lys på fremsiden. 

 

Steg 7 - Basestasjon

Skru fast festet i veggen med medfølgende skruer. Pass på at halvsirkelen er over festeknaggen slik at basestasjonen kan festes på.

Steg 8 - Basestasjon

Trykk inn nødstoppknappen på Atlo Basestasjon. Sjekk at det er lys i på fremsiden av basestasjonen. Basestasjonen blir nå aktiv igjen.

Steg 9 - Basestasjon

Fest basestasjon på festet du nettopp skrudde i veggen. 

Tips: Hvis basestasjonen begynner å ule. Trykk først på aktiveringsknappen (midterste knappen lengst nede) også 1 2 3 4 og til slutt knappen med åpen hengelås. Da slår sabotasjealarmen seg av.

Steg 10 - Basestasjon

Vi skal nå endre kode på Basestasjonen. Gå inn i Atlo appen og velg enheter. 

Steg 11 - Basestasjon

Under alle enheter trykker du på «Atlo Basestasjon». 

Steg 12 - Basestasjon

Trykk på innstilling. 

Steg 13 - Basestasjon

Trykk på Pin kode.

Steg 14 - Basestasjon

Skriv inn den gamle pinkoden. Standard passord er «1 2 3 4» om du ikke har endret kode tidligere. Skriv inn koden og trykk bekreft. 

Steg 15 - Basestasjon

Skriv inn den nye pinkoden. Trykk så på bekreft.

Tips: Koden må være 4 siffer. 

Steg 16 - Basestasjon

Passordet er nå endret. Trykk på bekreft. 

Steg 17 - Basestasjon

Passordet er endret. Trykk så på «Avbryt».

Steg 18 - Basestasjon

Du har satt opp og installert basestasjonen. Du er nå klar for å sette opp og installere de andre sensorene. 

Steg 1 - RFID

Velg «Enhet» nederst i hovedmenyen i Atlo appen.

Steg 2 - RFID

Trykk på plussikonet oppe i høyre hjørnet. Dette er for å legge til enheter.

Steg 3 - RFID

Atlo Basestasjon er nå i parringsmodus. Ta ut RFID brikkene fra pakken.

Steg 4 - RFID

Legg RFID brikken inntil RFID tegnet nederst til høyre på basestasjonen mens basestasjonen er i sammenkoblingsmodus. Du vil høre et pip og brikken vil dukke opp i Atlo appen under enheter. Brikken er nå lagt til. 

Steg 1 - Fjernkontroll

Velg «Enhet» nederst i hovedmenyen i Atlo appen.

Steg 2 - Fjernkontroll

Trykk på plussikonet oppe i høyre hjørnet. Dette er for å legge til enheter.

Steg 3 - Fjernkontroll

Atlo Basestasjon er nå i parringsmodus. Ta ut fjernkontrollene fra pakken.

Steg 4 - Fjernkontroll

Mens basestasjonen er i sammenkoblingsmodus, hold inne knappen med åpen hengelås øverst til høyre. Du vil høre et pip, fjernkontrollen vil dukke opp i appen og fjernkontrollen er nå koblet til.

Steg 1 - Magnetsensor

Åpne sensoren. Dette gjør du ved å trykke inn spaken øverst på sensoren og presse delene fra hverandre. Sensoren er åpnet når dekselet er av og du kan se batteriene.

Steg 2 - Magnetsensor

Fjerne batterisperren. Inni sensoren er det ett AA batteri og hvis du ser nøye er det et lite papirstykke som blokkerer sensoren fra å slå seg på. Ta vekk papirstykket.

Steg 3 - Magnetsensor

Lukk sensoren igjen. Sensoren er nå aktiv.

Steg 4 - Magnetsensor

Velg «Enhet» nederst i hovedmenyen i Atlo appen.

Steg 5 - Magnetsensor

Trykk på plussikonet oppe i høyre hjørnet. Dette er for å legge til enheter.

Steg 6 - Magnetsensor

Atlo Basestasjon er nå i parringsmodus. Ha magnetsensoren i nærheten av basestasjonen.

Steg 7 - Magnetsensor

I de fleste tilfeller dukker magnetsensoren opp i appen uten at en trenger å aktivere parringsmodus for magnetsensoren. Hvis en sensor likevel ikke kobler seg til, ta sensoren og magneten fra hverandre tre ganger.

Steg 8 - Magnetsensor

Etter at magnetsnesoren er koblet til må du endre navn. Bytt navn til funksjon (dør eller vindu), beliggenhet (stue, kjøkken, soverom osv.) og evt. øst, vest, nord om det er flere sensorer i samme rom.

Steg 9 - Magnetsensor

Hvis du ønsker å slå av pushvarsling når døren åpner seg, trykk på «Set»  inne på sensoren.

Steg 10 - Magnetsensor

Hvis du ønsker å slå av pushvarslinger når døren åpner seg, deaktiver «Door Alarm». Alarmen vil likevel gå når alarmen er på og døren åpnes.

Steg 11 - Magnetsensor

Nå er magnetsensoren koblet til. Du bør koble alle magnetsensorene til appen før du begynner å montere. Da gjentar du bare stegene du nettopp gjorde! Godt jobbet!

FesteMagnetsensor

Steg 12 - Magnetsensor

Montering med dobbeltsidig teip. I pakken ligger det to dobbeltsidige teip med forskjellige størrelser. Plasser dem midt på sensoren og magneten.

Steg 13 - Magnetsensor

Plasser sensoren på dør eller vindu og legg press i 60 sekunder. Pass på å plassere sensoren og magneten midt på hverandre med maks 3 cm mellomrom.

Steg 14 - Magnetsensor

Åpne magnetsensoren. 

Tips: Hvis basestasjonen starter å varsle, trykk inn koden din og deaktiver systemet ved å trykke på åpen hengelås etter koden er trykket inn. 

Steg 15 - Magnetsensor

Nå er magnetsensoren åpen. Ta ut batteriet og bruk medfølgende skruer til montering.

Tips: Hvis basestasjonen starter å varsle, trykk inn koden din og deaktiver systemet ved å trykke på åpen hengelås etter koden er trykket inn. 

Steg 1 - Bevegelsessensor

Åpne bevegelsessensoren. Dette gjør du ved å ta ned spaken på oversiden av sensoren og dra dekselet og batteridelen fra hverandre. Ta deretter ut batterisperren som er koblet til det ene batteriet.

Steg 2 - Bevegelsessensor

Lukk bevegelsessensoren etter at batterisperren er fjernet.

Steg 3 - Bevegelsessensor

Velg «Enhet» nederst i hovedmenyen i Atlo appen.

Steg 4 - Bevegelsessensor

Trykk på plussikonet oppe i høyre hjørnet. Dette er for å legge til enheter.

Steg 5 - Bevegelsessensor

Atlo Basestasjon er nå i parringsmodus. Ha bevegelsessensoren i nærheten av basestasjonen.

Steg 6 - Bevegelsessensor

Trykk på den svarte knappen på baksiden av bevegelsessensoren for å sette den i parringsmodus. Bevegelsessensoren vil dukke opp i appen om basestasjonen er i parringsmodus. 

Steg 7 - Bevegelsessensor

Etter at bevegelsessensoren er koblet til må du endre navn. Bytt navn i forhold til beliggenhet (stue, kjøkken, soverom osv.) og evt. øst, vest, nord om det er flere sensorer i samme rom.

Steg 8 - Bevegelsessensor

Hvis du ønsker å slå av pushvarsling når det er bevegelse foran sensoren, trykk på «set» inne på sensoren.

Steg 9 - Bevegelsessensor

Hvis du ønsker å slå av pushvarslinger når døren åpner seg, deaktiver «PIR alarm notify». Alarmen vil likevel gå når alarmen er på og det er bevegelse foran sensoren.

Steg 10 - Bevegelsessensor

Nå er bevegelsessensoren koblet til. Du bør koble alle bevegelsessensorene til appen før du begynner å montere. Da gjentar du bare stegene du nettopp gjorde! Godt jobbet!

Steg 11 - Bevegelsessensor

Når du skal starte monteringen av bevegelsessensoren, skru fast festet med medfølgende skruer på veggen. Monter et sted som dekker store områder i boligen. 

Steg 12 - Bevegelsessensor

Koble delen med et kulefeste på  baksiden av bevegelsessensoren. Når den er festet på, trykk bevegelsessesnoren inn på festet som er skrudd på veggen. Juster vinkelen slik at bevegelsessensoren dekker mest mulig område i rommet.

Steg 1 - Røykvarsler

Røykvarsleren er delt i to: en batteri del og en høyttaler del. Ta ut papirstykket som fungerer som batterisperre på røykvarslerne. Når dette re gjort, blir røykvarsleren aktiv.

Steg 2 - Røykvarsler

Velg «Enhet» nederst i hovedmenyen i Atlo appen. 

Steg 3 - Røykvarsler

Trykk på plussikonet oppe i høyre hjørnet. Dette er for å legge til enheter.

Steg 4 - Røykvarsler

Atlo Basestasjon er nå i parringsmodus. Ha røykvarsleren i nærheten av basestasjonen.

Steg 5 - Røykvarsler

Nå skal vi koble røykvarsleren til Atlo basestasjon. Basestasjonen er allerede i sammenkoblingsmodus. Hold inne den gjennomsiktige knappen på siden av røykvarsleren helt til du ser 3 røde lys. Når den har blinket 3 ganger er den i sammenkoblingsmodus, trykk så på knappen 2 ganger raskt. Den skal nå koble seg til og dukke opp i appen. 

Steg 6 - Røykvarsler

Røykvarsleren er nå koblet til Atlo appen. Navngi røykvarsleren ut i fra lokasjon. Hvis du har flere røykvarslere, følg stegene på nytt. Når dette er gjort, er det tid for å seriekoble de! Godt jobbet hittil!

Steg 7 - Røykvarsler

Nå skal vi seriekoble røykvarslerne. 

Hold inne knappen på siden til du ser 4 røde blink. Dette må gjøres på alle røykvarslerne.  Røykvarslerne blir nullstilt og klar til parring.

Steg 8 - Røykvarsler

Hold inne knappen til den blinker 3 ganger. Dette skal bare gjøres på en av røykvarslerne. Den blir da i parringsmodus og dette må gjøres før resten av røykvarsleren kan koble seg sammen.

Steg 9 - Røykvarsler

Røykvarsleren som er i parringsmodus blinker raskt. Parringsmodus varer i 60 sekunder. Nå skal vi begynne å koble de resterende røykvarslerene sammen. Hvis den første røykvarsleren slutter å blinke, trenger du bare å gjenta forrige steg en gang til. Alle røykvarslerne trenger ikke å kobles samtidig. 

For å koble de resterende røykvarslerne til den første, må du holde inne den gjennomsiktige knappen til den blinker rødt 2 ganger. Røykvarsleren kobler seg til røykvarsleren som er i parringsmodus. Du kan koble så mange sensorer du rekker på 60 sekunder. Deretter er det bare å legge til de røykvarslerne som ikke er koblet til på samme måte.

Steg 10 - Røykvarsler

Monter batteridelen i taket med medfølgende skruer.

Steg 11 - Røykvarsler

Monter basen til batteridelen som nå er festet i taket.

 

Test: Du tester røykvarslerne ved å trykke inn den gjennomsiktige knappen en gang. Røykvarsleren skal begynne å pipe. Om de er seriekoblet vil alle pipe.

Steg 1 - Kombisensor

Åpne sensoren. Dette gjør du ved å trykke inn spaken øverst på sensoren og presse delene fra hverandre. Sensoren er åpnet når dekselet er av og du kan se batteriene.

Kombisensor Batteripil

Steg 2 - Kombisensor

Det er to AAAA sensorer inni kombisensoren. Ta vekk de to papirstykkene som fungerer som batterisperrer. Sensoren er aktiv og du kan nå koble den til basestasjonen.

Steg 3 - Kombisensor

Velg «Enhet» nederst i hovedmenyen i Atlo appen.

Steg 4 - Kombisensor

Trykk på plussikonet oppe i høyre hjørnet. Dette er for å legge til enheter.

Steg 5 - Kombisensor

Atlo Basestasjon er nå i parringsmodus. Ha kombisensoren i nærheten av basestasjonen.

Steg 6 - Kombisensor

I de fleste tilfeller dukker kombisensoren opp i appen uten at en trenger å aktivere parringsmodus for sensoren. Hvis en sensor likevel ikke kobler seg til, ta sensoren og magneten fra hverandre tre ganger. 

Steg 7 - Kombisensor

Etter at kombisensoren er koblet til må du endre navn. Bytt navn til funksjon (dør eller vindu), beliggenhet (stue, kjøkken, soverom osv.) og evt. øst, vest, nord om det er flere sensorer i samme rom.

Steg 8 - Kombisensor

Hvis du ønsker å slå av pushvarsling når sensoren oppdager bevegelse, trykk på «set» inne på sensoren.

Steg 9 - Kombisensor

Hvis du ønsker å slå av pushvarslinger når kombisensoren oppdager bevegelse, deaktiver «PIR alarm notify». Alarmen vil likevel gå når alarmen er på og det er bevegelse foran sensoren.

Steg 10 - Kombisensor

Nå er kombisensoren koblet til. Du bør koble alle kombisensorene til appen før du begynner å montere. Da gjentar du bare stegene du nettopp gjorde! Godt jobbet!

FesteMagnetsensor

Steg 11 - Kombisensor

Montering med dobbeltsidig teip. I pakken ligger det to dobbeltsidige teip med forskjellige størrelser. Plasser dem midt på sensoren og magneten.

NB! Kombisensoren fungerer som en dyrevennlig bevegelsessensor. Monter sensoren opp-ned slik at sensordelen vender ned. Plasser sensoren høyere enn høyden på husdyret du har.

Steg 12 - Kombisensor

Plasser sensoren på dør eller vindu og legg press i 60 sekunder. Pass på å plassere sensoren og magneten midt på hverandre med maks 3 cm mellomrom.

Steg 1 - Vannsensor

Steg 1: Fjern dekslet til vannsensoren

Steg 2: Fjern batterisperren

Steg 3: Sett på lokket igjenn.

Steg 2 - Vannsensor

Velg «Enhet» nederst i hovedmenyen i Atlo appen.

Steg 3 - Vannsensor

Trykk på plussikonet oppe i høyre hjørnet. Dette er for å legge til enheter.

Steg 4 - Vannsensor

Atlo Basestasjon er nå i parringsmodus. Ha vannsensoren i nærheten av basestasjonen.

Steg 5 - Vannsensor

Fyll en kopp med kaldt vann.

 

Steg 6 - Vannsensor

Dypp detektoren i koppen. Når vannsensoren lyser kan du løfte sensoren ut av vannet. 

Steg 7 - Vannsensor

Sensoren vi da dukke opp i appen. Trykk Legg til.

Steg 1 - Betjenningspanel

Velg «Enhet» nederst i hovedmenyen i Atlo appen.

Steg 2 - Betjenningspanel

Trykk på plussikonet oppe i høyre hjørnet. Dette er for å legge til enheter.

Steg 3 - Betjenningspanel

Atlo Basestasjon er nå i parringsmodus. Ha betjenningspanelet i nærheten av basestasjonen.

Steg 4 - Betjenningspanel

Når basestasjonen er i parringsmodus, trykker du på betjeningspanelet: * 1 2 3 4 også  «Lås-opp» knappen over «SOS» knappen. Betjenningspanelet skal dukke opp i appen etter få sekunder.

Steg 5 - Betjenningspanel

For å endre passord:

Steg 1 – Trykk inn *123456#9

Steg 2 – Trykk inn *Nytt passord#

Tips: Standard passord er 1234 og nytt passord må være fire siffer.

Steg 6 - Betjenningspanel

Betjeningspanelet skal nå være koblet til og den nye koden skal nå være aktiv. Godt jobbet!

Steg 1 - Innendørs kamera

Reset enheten ved å holde inne resetknappen i ca 10-15 sekunder. Bruk en simkort åpner eller lignende. Vent så 30 sekund til kameraet er ferdig å bevege seg. 

Steg 2 - Innendørs kamera

Trykk på «Enhet» og trykk deretter på det røde plussikonet oppe i høyre hjørne. For å legge til kameraet må du trykke på «Smart kamera (Wi-Fi)».

Screenshot_20220214-164947

Steg 3 - Innendørs kamera

Hvis kameraet blinker, trykk inn haken og trykk «Neste» for å gå videre.

Screenshot_20220214-165045

Steg 4 - Innendørs kamera

Det vil dukke opp en QR-kode på mobilen. Hold kamera og mobilen med 15-20 cm avstand for å registrere QR-koden .

Steg 5 - Innendørs kamera

Trykk på «I Heard a Prompt» hvis du hørte et pip fra kamera. Kamera dukker da opp i appen og er koblet til.

Steg 1 - Batteri kamera

Nederst på batterikameraet er det en strømsperre. Der vil du se en liten knapp som er på-knappen. Trykk den på. Du vil nå se at kameraet begynner å blinke og det er klar for å koble seg til via appen.

Steg 2 - Batteri kamera

Trykk på «Enhet» og trykk deretter på det røde plussikonet oppe i høyre hjørne. For å legge til kameraet må du trykke på «Smart kamera (Wi-Fi)».

Screenshot_20220214-164947

Steg 3 - Batteri kamera

Hvis kameraet blinker, trykk inn haken og trykk «Neste» for å gå videre.

Screenshot_20220214-165045

Steg 4 - Batteri kamera

Det vil dukke opp en QR-kode på mobilen. Hold kamera og mobilen med 15-20 cm avstand for å registrere QR-koden .

Steg 5 - Batteri kamera

Trykk på «I Heard a Prompt» hvis du hørte et pip fra kamera. Kamera dukker da opp i appen og er koblet til.

Steg 1 - viktige innstillinger

Velg «min i hovedmenyen. 

Steg 2 - viktige innstillinger

Velg «sikkerhetsinnstillinger»

Steg 3 - viktige innstillinger

Velg «Aktivering/Deaktivering moduser»

Steg 4 - viktige innstillinger

Velg «Alarm aktivert hele dagen». Her skal vi legge til de alarmsensorene som en ønsker skal være aktivert hele dagen. Dette er typisk røykvarslere. 

Steg 5 - viktige innstillinger

Steg 1: Velg sensorene du vil skal aktiveres i Heldagsmodus. Dette er typisk røykvarslere. 

Steg 2: Trykk på lagre ikonet i høyre hjørnet. 

Steg 6 - viktige innstillinger

Vi skal nå velge nedtellingstid på skallsikring og velge hvilke sensorer som er aktiv i skallsikring.  

Velg «skallsikring» I menyen Aktivering/deaktiveringsmoduser

 

Steg 7 - viktige innstillinger

Vi skal nå velge «Alarm aktiveringsforsinkelse». Dette justerer hvor lenge alarmen teller ned før den aktiveres i skallsikringsmodus. Dette er ofte på null sekunder i skallsikringsmodus.

Steg 8 - viktige innstillinger

Vi skal nå velge «Alarm aktiveringsforsinkelse». Dette justerer hvor lenge alarmen teller ned før den aktiveres i skallsikringsmodus. Dette er ofte på null sekunder i skallsikringsmodus.

Steg 9 - viktige innstillinger

Vi skal nå velge «Alarm varselforsinkelse». Dette justerer hvor lang tid en har til å taste inn koden etter at en alarm har gått. Dette er ofte på 30 sekunder i skallsikringsmodus.

Steg 10 - viktige innstillinger

Vi skal nå velge hvilke sensorer som skal være aktiv i skallsikringsmodus. Vi trykker på «Select arming device».

Steg 11 - viktige innstillinger

Vi skal nå velge hvilke sensorer som skal være aktiv i skallsikringsmodus.

Steg 1:  Velg de sensorene som du vil skal være aktive i skallsikring. Dette er typisk magnetsensorer. 

Steg 2: Trykk på lagreikonet i høyre hjørne. 

Tips: Ikke velg kombisensorer i skallsikring da de vil aktivere alarmen hvis den oppdager bevegelse. 

Steg 12 - viktige innstillinger

Vi skal nå velge nedtellingstid på helsikring og velge hvilke sensorer som er aktiv i helsikring.  

Velg «helsikring» I menyen Aktivering/deaktiveringsmoduser

 

Steg 13 - viktige innstillinger

Vi skal nå velge nedtellingstid på helsikring og velge hvilke sensorer som er aktiv i helsikring.  

Velg «helsikring» I menyen Aktivering/deaktiveringsmoduser

 

Steg 14 - viktige innstillinger

Vi skal nå velge «Alarm aktiveringsforsinkelse». Dette justerer hvor lenge alarmen teller ned før den aktiveres i helsikringsmodus. Dette er ofte på null sekunder i helsikringsmodus.

Steg 15 - viktige innstillinger

Vi skal nå velge «Alarm varselforsinkelse». Dette justerer hvor lang tid en har til å taste inn koden etter at en alarm har gått. Dette er vanelig å ha ca: 30 sekunder i helsikringsmodus.

Steg 16 - viktige innstillinger

Vi skal nå velge hvilke sensorer som skal være aktiv i helsikringsmodus. Vi trykker på «Select arming device».

Steg 17 - viktige innstillinger

Vi skal nå velge hvilke sensorer som skal være aktiv i skallsikringsmodus.

Steg 1:  Velg de sensorene som du vil skal være aktive i helsikring. Dette er typisk magnetsensorer og bevegelsesensorer. 

Steg 2: Trykk på lagreikonet i høyre hjørne. 

 

Steg 1 - Kjøp abonnementet

Vi skal nå starte oppkoblingen til alarmsentralen. 

Steg 1:  Gå inn på abn.atlo.no og opprett abonnement. 

Steg 2: En blå fane vil dukke opp maks 3 virkedager etter at abonnementet er opprettet. 

Steg 2 - Aktiver abonnementet

For å aktivere abonnementet, trykk på den blå fanen som har dukket opp i appen.

Steg 3 - Aktiver abonnementet

Aktiver «Vertstjeneste».

Steg 4 - Aktiver abonnementet

Trykk på «Stedsinformasjon» og legg inn informasjon.

Steg 5 - Aktiver abonnement

Legg inn stedsinformasjon på alle feltene. Nederste felt som er valgfritt kan du droppe!

Steg 6 - Aktiver abonnement

Trykk på «Nødkontakt» eller Emergency Contact» for å legge til nødkontakter.

Steg 7 - Aktiver abonnement

Du har allerede lagt inn nødkontakter på nettsiden da du registrerte abonnement. Vennligst skriv inn deg selv her. Du kan også legge inn flere selv om dette ikke er nødvending.

Steg 8 - Aktiver abonnement

Det siste steget som gjenstår er å aktivere vertstjenesten!

NB: Når du aktiverer abonnementet for første gang så må du av og til velge sensorene som skal være aktiv i de ulike modusene. Her kan du se hvordan du gjør det: Velg enheter